Latvijas dabas fonds Facebook

Pretim nākamajai simtgadei – laimīgi cilvēki harmoniskā un mūsdienīgā Latvijas ainavā.

  • Nākotnē mēs redzam skaistu, harmonisku Latvijas ainavu, taču tā nav bilde, uz kuru mēs lūkojamies kā skatītāji, kā patērētāji. Mēs paši esam šajā ainavā. Mēs esam tās daļa. Mēs saimniekojam gudri – ar cieņu un izpratni par dabas vērtībām un kultūrvēsturi.
  • Mēs vēlamies, lai Latvijas ainavā cilvēku ikdienas dzīvesveids un veiksmīga uzņēmējdarbība cieņpilni un ilgtspējīgi saplūst ar kultūrvēsturisko mantojumu un un savvaļas dabas daudzveidību.
  • Mēs nevēlamies iekonservēt ainavu vai atgriezties pagātnē. Bet pagātnes izzināšana ir vajadzīga, lai izprastu ainavas izmaiņas un mācītos no labiem piemēriem, lai saprastu, no kā mēs esam veidojušies. Balstoties izpratnē, mēs domājam par attīstību.
  • Mēs negribam noteikt ainavas skaistuma kritērijus. Tie ir katram savi. Tāpat arī mēs necenšamies uzburt noteiktu tēlu par vienu – vispareizāko ainavu. Ainava ir bijusi un būs mainīga. Bet mēs aicinām cilvēkus ainavā rīkoties uzmanīgi, izprotot un cienot dabu un kultūrvēsturi.
  • Mēs esam par to, lai ainavā tiktu novērtētas ikdienas steigā mazāk pamanītās vērtības – gan akmeņu krāvums, gan līkumainā upīte, gan vecie koki. Tās visas vairo dabas daudzveidību.
  • Mūsu darbības šodien veido ainavu – dabas telpu, kuru skatīs un kurā dzīvos mūsu bērni un mazbērni. Tā, savukārt, veidos un ietekmēs viņus. Jo dažādākas vērtības iekļaujoša būs mūsu veidotā ainava, jo lielākas izvēles iespējas piepildītai dzīvei mēs būsim saglabājuši nākamajām paaudzēm.
  • Domājot par ainavu, mēs domājam par nākotni. Kāda būs mūsu lauksaimniecība? Kāda būs mūsu mežsaimniecība? Kā mēs veidosim savu dzīves vidi no sava pagalma līdz visai mūsu Latvijai kopumā? Tāpēc šis ir tikai sākums sarunai par ainavu. Piedalies tajā arī Tu.