Latvijas dabas fonds Facebook

Veikts apjomīgs pētījums par Latvijas ainavu

Vidzemes Augstskolas pētnieki Andris Klepers un Iveta Druva-Druvaskalne veikuši apjomīgu pētījumu par Latvijas ainavu. Pētījums atspoguļo ainavas izmaiņas pēdējā gadu simta laikā, analizē mūsdienu ainavas ideālu izcelsmi, kā arī aplūko mūsdienu viensētu saimnieku priekšstatus par ainavu un viensētas nozīmi tajā. 

Andris Klepers, pētījuma autors, saka: “Latvijas iedzīvotājiem ir saglabājušies ideāli par viensētu un lauku ainavu, kuru pamats lielā mērā tika stiprināts 20. gadsimta sākumā, kad veidojās vairāk nekā 60 tūkstoši jaunsaimniecību (teju puse no šodien apdzīvotajām viensētām Latvijā). Taču šobrīd šie ideāli vairs nav iedzīvināmi tik pat dabīgi, jo mainījusies viensētu praktiskā funkcija. Tāpēc jāveido jauni, mūsdienām un nākotnei atbilstoši ideāli. Mūsuprāt, notiek transformācija no dabas ritmiem pakļautās darbīgās un ražojošās Straumēnu viensētas uz viensētu kā kvalitatīvu dzīves telpu modernam mieram, radošumam, latvietībai un kontaktam ar dabu kā priekšrocību pretstatā urbānajam (taču paturot vieglā brauciena attālumā ikdienai vai pēc vajadzības). Tāpēc liela nozīme būs jaunajiem viensētniekiem – pilsētniekiem, kuri iekārtojas laukos, un mums nepieciešams dot viņiem ierosmi un praktiskus padomus, kā  izvērtēt ainavas elementu prioritātes radošajā vietrades  procesā, lai veidotu Latvijas viensētu ērtu, identitāti  stiprinošu un draudzīgu dabai”.

Pētījums pieejams šeit.