Latvijas dabas fonds Facebook

Pētījums “AINAVAS RUNĀ. IZMAIŅAS LATVIJAS AINAVĀ UN TĀS VĒRTĪBĀS NESENĀKAJĀ SIMTGADĒ“

  • Kas ir Latvijas simboliskā lauku ainava un kā tā radusies?
  • Kā viensētu iedzīvotājiem ļauj justies dažādi viensētas elementi?
  • Kas piešķir ainavai vērtību un liecina par tās kvalitāti mūsdienu viensētās?
  • Kas ir nevēlamie ainavas elementi un kāpēc tie biežāk redzami kaimiņa sētā?
  • Vai atstājam pagātnē viensētu “eiroremontu” un arvien vairāk novērtējam dabas daudzveidību un autentiskumu? 

Pētījuma prezentācija pieejama šeit!