Latvijas dabas fonds Facebook

Dabas daudzveidība lauku ainavā

Lauksaimnieki ikdienā satiekas ar akmeni, koku, līkumiem un pļavām, kopj un veido savu sētu, savu ainavu.

Seminārā 14. martā lauksaimnieki izzināja ainavas tēmu gan no vēsturiskā, gan bioloģiskās daudzveidības un ainavu plānošanas skatu punkta. 

Iveta Druva-Druvaskalne "Latvijas lauku ainavas vērtību atspoguļojums 1920.-1940. gada periodikā un šodienas lauku teritorijās dzīvojošo aptaujas rezultātos".

VIDEO

Jānis Gailis "Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība dārzā un laukā"

VIDEO

Oļģerts Nikodemuss "Ainava lauku saimniecībā"

VIDEO

Rūta Sniedze-Kretalova "Dabiskie zālāji Latvijas ainavā"

VIDEO

Maija Grandāne "Pagalmu, aleju un lauku ainavas koku saglabāšana"

VIDEO