Latvijas dabas fonds Facebook

Veikts apjomīgs pētījums par Latvijas ainavu

Vidzemes Augstskolas pētnieki Andris Klepers un Iveta Druva-Druvaskalne veikuši apjomīgu pētījumu par Latvijas ainavu. Lasīt vairāk

Pētījums “AINAVAS RUNĀ. IZMAIŅAS LATVIJAS AINAVĀ UN TĀS VĒRTĪBĀS NESENĀKAJĀ SIMTGADĒ“

Iepazīstaties ar ieskatu Vidzemes Augstskolas veiktajā pētījumā! Lasīt vairāk

Dabas daudzveidība lauku ainavā

Lauksaimnieki ikdienā satiekas ar akmeni, koku, līkumiem un pļavām, kopj un veido savu sētu, savu ainavu. Seminārā 14. martā lauksaimnieki izzināja ainavas tēmu gan no vēsturiskā, gan bioloģiskās daudzveidības un ainavu plānošanas skatu punkta. Šeit pieejamas semināra prezentācijas. Lasīt vairāk

Plānošanas ietekme un ainavas kvalitāti un dabas daudzveidību

Pašvaldību plānotāji, ainavu arhitekti, zemes īpašnieki ir tie cilvēki, kuru ikdienas darbs tiešā veidā rada telpu, kurā mēs dzīvojam, un ainavu, ar kuru mēs saskaramies. Seminārā 4. martā Annas koku skolā par ainavu stāstīja un mūsu izpratni par to paplašināja iedvesmojoši lektori - šeit varat atrast semināra prezentācijas. Lasīt vairāk