Latvijas dabas fonds Facebook

Parkveida ainavas veidošanas talka Turaidā

Turaidas muzejrezervāts atsaucās Latvijas Dabas fonda aicinājumam, un kopīgi radās pirmā "Ainavas runā!" talka. Tās laikā tika attīrīta Turaidas vēsturiskā centra meža teritorija - viena no retajām parkveida ainavām, kas Latvijā vēl saglabājusies. 

Talku atklāja Turaidas muzejrezervāta direktores vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Dainis Linmeijers, pastāstot par iecerēm saglabāt dabas mantojumu, atjaunojot vēsturisko parkveida ainavu muzejrezervāta teritorijā, un Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš, uzsverot dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi. Talcinieki padarīja lielu darbu, attīrot senos kokus no pameža, radot tiem labvēlīgus augšanas apstākļus. SIA “Labie koki” arboristi, sakāpuši augstā kokā, demonstrēja dižkoku vainaga kopšanas prasmes.

Pēc talkas biologs, Latvijas Dabas fonda eksperts Viesturs Lārmanis dabā visus klātesošos iepazīstināja ar parkveida ainavas elementiem, to vērtībām un kopšanas iespējām, stāstīja par īpaši aizsargājamo vaboli – lapkoku praulgrauzi, kas dzīvo parkveida mežos. Siguldas un Turaidas apkārtne ir viena no retajām vietām, kur praulgrauzis vēl dzīvo, tāpēc svarīgi ir atjaunot kultūrvēsturisko ainavu tieši Turaidas muzejrezervāta teritorijā, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Gaujas senielejā. Parkveida ainavas atjaunošana Turaidā ir nozīmīga ne tikai lokāli, bet arī visā Latvijā kopumā, tā ir daļa no Latvijai raksturīgās kultūrvēsturiskās ainavas.

Paldies Turaidas muzejrezervātam par talkas organizēšanu, un par to, ka mēs dalām kopīgas vērtības un izpratni par ainavu! 

Paldies talciniekiem no Dabas aizsardzības pārvaldes, Siguldas, Krimuldas Preiļu, Lielvārdes novadu domes, Lēdurgas dendroloģiskā parka, Baltijas Vides Foruma, biedrības “Dabas retumu krātuve”, SIA “Labie koki”, Rīgas Latviešu biedrības un pateicība visiem individuālajiem talkas dalībniekiem par atsaucību, darbu un interesi par dabas mantojumu!