Latvijas dabas fonds Facebook

Ainavas runā! turpinās - sācies projekts Dodies ainavās!

Līdz 2018. gada augusta beigām Latvijas Dabas fonds īsteno projektu “Dodies ainavās!”. Ar projekta palīdzību vēlamies izcelt un godināt Latvijas tradicionālās dabas un kultūrvēsturiskās ainavas vērtības, aicinot saskatīt īpašo un vērtīgo šodienas Latvijas ainavā, un praktiski parādīt, kā katrs cilvēks savā ikdienā var rūpēties par ainavas vērtībām. Projekta ieviešanas laikā aicināsim klausīties stāstus par ainavām ciklā “Dabas sarunas”, interesentus vedīsim “Ainavu tūrēs”, kurās ietversim nozīmīgākos Latvijas lauku ainavu elementus, kas  ir saglabājušies ainavā no Latvijas valsts dibināšanas pirmsākumiem. Projekta laikā profeionāļus aicināsim uz semināriem par tradicionālas Latvijas lauku ainavas elementu nozīmi, uzturēšanu un kopšanu šodienas Latvijas ainavā.